• Ижтимоий-маданият мослашиш ва Россияда мигрантларнинг интеграяси

 • некоммерческое образовательное учреждение
 • Шахсий нотижорат укив муассаси «Альбион» чет эл тилини буйича таълим беради, шунингдек, рус тилини чет эл тили хисобида.

 • SERTIFIKAT OLISH UCHUN

  SINOVDAN O'TISH UCHUN  Yoki qo'ng'iroq: +7 (495) 969-36-39

  Адрес Центра тестирования:

  г. Москва, 2-й Хорошевский проезд, дом 7, корпус 1, кабинет 434
  (смотреть на карте)

  БИРИНЧИ МАРТА РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСИГА КЕЛГАНЛАР УЧУН

  Агарда сиз Россия Федерациясига биринчи марта ишга келган булсангиз, унда сизга, чет элдан фукораларига россия федерациясида ишга кириш учун нима килиш кераклигини билиш вакти келди.

  Сизга бетафсил маълумотни такдим киламиз:

  1

  Россия чегарасидан утишда ва божхонани утишда Сизга миграция картаси берилади.

  2

  «Максад» деб ёзилган жойга «Ишлаш учун» деб ёзиб куйсангиз, Сизни бошка шартда кабул килишади. Россия Федерациясига сайёхатчи, мехмон ёки таклифнома оркали келган мигрантлар иш фаолиятини амалга оширишга хаклари йук

  3

  Миграция картасини олгандан сунг, 7 кун иш ичида ишга келган жойингизда руйхатдан утишингиз керак. Руйхатдан утиш иш жойида булиши керак.

  4

  Кейин эса чт элликларга учун булган патентга тулаш ва патентни олиш керак.

  ПАТЕНТ ОЛИШ УЧУН КАЙСИ ХУЖЖАТЛАР КЕРАК:

  1. Таржима килиниб, таржима нусхаси нотариус тамондан тасдикланган паспорт.
  2. Чегарани утишда берилган миграцион картаси.
  3. Патентни тулаганлиги тугрисидаки хужжат. Ушбу хужжатни Федерал Миграцион Хизматидан, Сиз руйхатга турган жойдан олиш мумкин.
  4. Кейин эса иш тугрисидаки маълумотлар ёзилади: Сиз Кимга ишлайсиз, оддий шахсгами ёки юридик шахсгами.
   Эсингизда булсин: ёзилган ахборатларни узгартириш осон эмас, узгартириш учун, Россия Федерацияси Федерал миграция хизмати бошкармасига мурожаат килишингиз керак булади.
   Шунинг учун маълумотларни биринчи мартадан аник ёзинг.
  5. Вактинча руйхатга турилганлик тугрисидаги хужжат.
  6. Россия Федерациясида яшаш учун хар тамонламали имтихонни топширганингиз тугрисидаки сертификат (бизнинг «Альбион» мркизимизда олишингиз мумкин).
  7. Тиббий экспертиза килиш хукукига эга булган муассадан олинган тиббий маълумотнома.
  пересечение российской границы
  прохождение таможни
  регистрация на работу
  регистрация на работу
  регистрация на работу
  регистрация на работу

  ЧЕТ ЭЛ ФУКОРАЛАРИ УЧУН ХИЗМАТЛАР

  Для сдачи комплексного экзамена Вам необходимо:

  Оставить онлайн-завку

  1. Оставить онлайн-завку или позвонить по телефону: +7 (968) 823-89-91

  При себе Вы должны иметь документы

  2. При себе Вы должны иметь документы: паспорт, перевод паспорта на русский язык, миграционную карту.

  Пройдите тест

  3. Пройдите тест.

  Оплатите стоимость тестирования

  4. Оплатите стоимость тестирования.

  Получите Сертификат

  5. После успешного прохождения теста получите Сертификат в течении 2-3 дней.

  Чет эл фукора болаларининг ижтимоий мослашиши

  Россияда миграция жараёнларининг фаолиятланиши муносабати билан, болаларнинг янги жойда ижтимоий, маданий ва тил билиш масаласи долзарб муоммага айланмокда.

  Чет элдан келган мигрант болаларига укишда ва ижтимоий мослашишда учрайдиган кийинчиклар ёрдам бериш масаласини, таълим муссасалари оркали Россия Федерацияси давлати ушбу вазифани бажармокда.

  Батафсилрок укинг

  Амалий тестлар

  Танишиб, имтихонларни кулай топшириш учун,
  Сизга сайтимизда амалий тестлар утишингизга таклиф киламиз.

  Ишонч телефони

  Бу ишонч телефонии бепул.

  Бизнинг мутахассислар, Сизнинг хамма саволларингизга кеча-кундуз доимо жавоб беришади.

  +7 (800) 500-03-07

  Заявка

  Спасибо! Мы перезвоним вам в ближайшее время.

  АДРЕС: г. Москва, 2-й Хорошевский проезд, дом 7, корпус 1, кабинет 434

  Телефон: +7(968) 823-89-91

  Время работы: с 9:00 - 19:00