Сертификат даражаси трки -1

сертификат 1 уровень трки-1

ТРКИ-1 СЕРТИФИКАТИНИНГ ДАРАЖАСИ НАМУНАСИ (БИРИНЧИ СЕРТИФИКАЦИОН ДАРАЖАСИ)

Агарда Сиз Москвага ишга келган булсангиз, унда Сизнинг максадингиз тушинарли. Агарда Сиз Россияда яшамокчи булсангиз – максадингиз бошка. Россия Федерациясида яшамокчи хар бир инсон, узига рус тилини билиш асосини яратиши керак. Чунки, тилни билмаган инсон, ушбу давлат фукораси булолмайди. ТРКИ-1 сертификацияси бизга нима беришини куриб чикайлик.

У (ТРКИ-1), Сизнинг рус тилини урганишда юкори даражага чикканингизни тасдиклайди ва Сиз, на факат тил билиш даражаси кам булган ховли супурувчи ёки юк ортувчи, балки янада маоши катта ишга киришингиз мумкин. Ундан ташкари, зарур булган талимни олиб, талаб килинадиган имтихонларни топширганингизни тасдиклайди.

Тест беш кисмдан иборат. Укиш буйича имтихонни топшириш керак. Шунинг учун, хакикат графикли ахборот матни укишингиз керак. Матн тавсифдангина турда булиши керак. Мулохазаларни пуркамок килса булади. Имтихонланувчи уз укиган нарсанинг маъносини тушуниши керак. У, асосий фикрларни ажратиши ва муаллифга бахо бериши керак. Матн, маълумот олиниши мумкин булган: матбуотдан, китоблардан ва бошка манбалардан олинади. Тест йигирма саволдан ва учта жавобдан иборат. Тугри жавоб факат битта.

Ундан ташкари, рус тилидан ёзма имтихон топшириш талаб килинади. Имтихонланувчи, укиган ва тинглаган матни ёзишни билши керак. Мавзу хар хил булиши мумкин, лекин одамлар укиган матни тушунганини курсатиш керак. Матн йигирмата гапдан ва юзтага якин суздан иборат.

Энди тинглашга утиш керак. Имтихон топшираётган одам, нимани тинглаганини тушиниши керак. Мавзу хар хил. Масалан: соат нечалиги тугрисидаги маълумот, бугун кайси кун, унга сухбаткоши ёкадими, атрофда нима куриб турганини, унинг максадини ва бошка нарсалар. Имтихоннинг асосий максади – одамнинг нуткни канчалик яхши тушиниши аниклаш. Тест икки кисмдан иборат: учта монолог ва учта сухбат, жаъми уттизта вазифа, улардан купини танлаш мумкин.

Для записи на экзамен по получению сертификата оставляйте заявку на нашем сайте.

 

Алока килиш маълумотларини ёзиб куйинг.
якин орада бизнинг мутахассизлар сиз билан алока килишади.
 

Ёки ушбу телефонга кунгирок килинг: +7 (495) 969-36-39   +7 (901) 700-46-01

Ишонч телефони

Бу ишонч телефонии бепул.

Бизнинг мутахассислар, Сизнинг хамма саволларингизга кеча-кундуз доимо жавоб беришади.

+7 (800) 500-03-07

Заявка

Спасибо! Мы перезвоним вам в ближайшее время.

АДРЕС: г. Москва, 2-й Хорошевский проезд, дом 7, корпус 1, кабинет 434

Телефон: +7(968) 823-89-91

Время работы: с 9:00 - 19:00